Зв'язок з нами

ГРОШІ

Зростання відсоткових ставок: вплив на країни з ринком, що формується

Зростання відсоткових ставок: вплив на країни з ринком, що формується

Зростання відсоткових ставок: вплив на країни з ринком, що формується

На світових фінансових ринках, за винятком останніх двох днів місяця, іноземні інвестори віддавали перевагу активам країн з ринками, що розвиваються (emerging markets, EM), як найприбутковішим.

Утім, оперативне розгортання вакцинації в Сполучених Штатах та ухвалення програми бюджетного стимулювання в розмірі 1,9 трлн доларів США стимулювало прискорення очікуваного відновлення економіки країни.

В очікуванні цього довгострокові відсоткові ставки в США набули швидкого зростання: ставка за 10-річними цінними паперами Казначейства піднялася з менш як 1% на початку року до більш ніж 1,75% в середині березня 2021 року. Про це повідомляють аналітики Міжнародного валютного фонду.

Аналогічно до тенденцій в США, різке зростання ставок спостерігалося й у Сполученому Королівстві. У січні та лютому відсоткові ставки також дещо зросли й у зоні євро та Японії ще до того, як центробанки в цих країнах пом’якшили монетарну політику.

Проте в останні дні минулого місяця ситуація суттєво змінилася через стрімке зростання дохідності за казначейськими облігаціями США внаслідок очікуваного прискорення інфляції в країні. Це частково нівелювало ревальваційний тиск на валюти країн з ринками, що розвиваються.

Ми вирішили висвітлити вплив глобальних тенденцій на ринках відповідних країн (EM).

Вплив глобальних тенденцій на країни з ринком, що формується

Країни з ринком, що формується та країни, що розвиваються спостерігають за зростанням відсоткових ставок з тривогою. У більшості з них відновлення економіки йде більш повільними темпами, ніж в країнах з розвиненою економікою, у зв’язку з тривалішим очікуванням вакцин й обмеженим простором для ухвалення своїх власних бюджетних стимулів.

Наразі зберігаються ознаки ослаблення притоку капіталу в країни з ринком, що формується, зазначають аналітики МВФ.

Варто зазначити, мінус 868 млн дол – це обсяг відтоку прямих іноземних інвестицій з України у 2020 році. До того ж це найгірший результат за останні 20 років. У поганому 2015 році відтік становив всього 458 млн.

Великі фонди почали різко позбавлятися  боргових зобов’язань країн, що розвиваються (ЕМ) на тлі зростання доходності казначейських облігацій США, прискорення інфляції у світі та очікувань, що центробанки країн, що розвиваються будуть змушені перейти до більш жорсткої монетарної політики.

Зростання відсоткових ставок: вплив на країни з ринком, що формується

Рисунок 1 – Зростання відсоткових ставок в країнах з розвинутою економікою та ЕМ, % р/р

Джерело: МВФ.

Наразі існують побоювання того, що повториться «істерика» 2013 року, коли ознаки більш раннього, ніж очікувалося, згортання покупок облігацій в США викликали стрімкий відтік капіталу з країн з ринком, що формується.

Чи виправдані ці побоювання для країн з ринком, що формується в контексті проблеми зростання відсоткових ставок в США.

Причинно-наслідкові зв’язки

Передусім, варто зауважити, якщо причиною є хороші новини щодо робочих місць або вакцин від COVID-19 в США, то в більшості країн з ринком, що формується, як правило, спостерігаються більш активні притоки портфельних інвестицій й нижчі спреди за борговими інструментами, деномінованими в доларах США.

Хороші економічні новини в країнах з розвиненою економікою можуть викликати зростання експорту в країнах з ринком, що формується, а підвищення економічної активності зазвичай природним чином призводить до підвищення їх внутрішніх відсоткових ставок. Це обумовлює  в цілому сприятливий вплив на середньостатистичну країну з ринком, що формується.

Однак країни з меншим обсягом експорту в Сполучені Штати, але, які більш залежать від зовнішніх запозичень, можуть відчути стрес на фінансовому ринку. Такою країною є Україна.

Якщо новини про зростання інфляції в США викликають підвищення відсоткових ставок в Сполучених Штатах, це також зазвичай сприятливо відображається на країнах з ринком, що формується. Їх відсоткові ставки, обмінні курси й потоки капіталу здебільшого не піддаються впливу, ймовірно, тому що в минулому несподівані зміни інфляції були викликані поєднанням хороших (наприклад, підвищена готовність до витрат) та поганих (наприклад, зростання виробничих витрат) економічних новин.

Зростання відсоткових ставок: вплив на країни з ринком, що формується

Рисунок 2 – Причинно-наслідкові зв’язки тенденцій в ЕМ на тлі рішень розвинених країн, в.п.

Джерело: МВФ.

Варто зазначити, на рисунку (рис. 2) сині позначки відображають оцінку впливу неочікуваних змін монетарної політики США на 10 б.п., жовті крапки – оцінка впливу неочікуваного 2-стандартного відхилення даних про зайнятість в США, а помаранчеві – оцінка впливу зростання кількості одиниць в індексі новин про вакцинацію. «Вуса» відображають 90-відсоткові інтервали довіри. Середні очікувані директивні ставки розраховуються на основі 5 – річного строку погашення для країн з ринками, що формуються.

Однак якщо зростання відсоткових ставок в країнах з розвиненою економікою викликаний очікуваннями більш агресивних дій центрального банку, це може пошкодити країнам з ринком, що формується.

У дослідженні МВФ ці «сюрпризи монетарної політики» відзначаються як підвищення відсоткових ставок в дні, коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку або Рада керуючих Європейського центрального банку роблять чергові заяви. В МВФ виявили, що кожен відсотковий пункт, на який підвищуються процентні ставки в США у зв’язку з «сюрпризом монетарної політики», зазвичай викликає негайне підвищення довгострокових відсоткових ставок на третину відсоткового пункту в середньостатистичної країни з ринком, що формується або на дві третини відсоткового пункту в країні з нижчими кредитним рейтингом спекулятивного рівня.

За інших рівних умов портфельний капітал негайно залишає країни з ринком, що формується, а курси їхніх валют знижуються до долара США. Ключова відмінність від підвищення відсоткових ставок у зв’язку з хорошими економічними новинами полягає в тому, що «премія за термін» – компенсація за ризик, пов’язаний з володінням борговими інструментами з більш тривалим терміном погашення, – підвищується в США в разі несподіваного жорсткості монетарної політики, а слідом за нею зростають спреди за деномінованими в доларах борговим інструментам країн з ринком, що формується.

Добрі новини

Насправді підвищення відсоткових ставок в США викликано поєднанням цих причин. До цього часу основним фактором є «хороші новини» щодо перспектив економіки. Очікування активізації економічної діяльності в деяких країнах з ринком, що формується посилилися з січня по березень 2021 року, і яке може частково викликати зростання їх відсоткових ставок і є одним з пояснень різкого підвищення потоків капіталу у січні 2021.

Подальше зростання відсоткових ставок в США в цілому був упорядкованим при стабільному функціонуванні ринків. Навіть при зростанні довгострокових відсоткових ставок в США короткострокові відсоткові ставки як і раніше близькі до нуля. Ціни акцій залишаються високими, а відсоткові ставки за корпоративними облігаціями та деномінованими в доларах облігаціями країн з ринком, що формується йдуть в ногу зі ставками з цінних паперів Казначейства США.

Навіть більше, ринкові очікування щодо інфляції, схоже, тримаються поблизу довгострокової мети ФРС США в розмірі 2% на рік, і якщо вони залишаться на цьому рівні, це може сприяти стримуванню зростання відсоткових ставок в США.

Різке зростання відсоткових ставок в Сполучених Штатах частково пояснюється нормалізацією очікувань інвесторів щодо інфляції в США.

Обережні кроки в умовах невизначеності

Утім, схоже, що наявні й інші фактори. Підвищення ставок в США значною мірою пояснюється зростанням премії за термін, що може відображати зростаючу невизначеність інвесторів щодо інфляції та темпів емісії боргових інструментів й покупок облігацій центробанком в майбутньому.

Відтоки капіталу з країн з ринком, що формується, що мали місце в лютому і на початку березня, змінилися притоками на третьому тижні березня, але відтоді схильні до волатильності. Неясно також, чи можуть великі обсяги цінних паперів Казначейства, які Сполучені Штати, як очікується, емітують в цьому році, витіснити запозичення деякими країнами з ринком, що формується.

Таким чином, ситуація нестабільна. Відсоткові ставки в країнах з розвиненою економікою залишаються низькими, і можливо їх подальше підвищення. Настрої інвесторів щодо країн з ринком, що формується можуть погіршитися. Щоб не спровокувати таке погіршення, центробанки країн з розвиненою економікою можуть поширювати чітку, прозору інформацію щодо майбутньої монетарної політики за різними сценаріями. Хорошим прикладом служать надані Федеральною резервною системою роз’яснення необхідних умов підвищення її директивних ставок. У міру продовження відновлення буде корисно й надалі роз’яснювати можливі майбутні сценарії, враховуючи, що нова основа монетарної політики ФРС ще не перевірена, й учасники ринку не впевнені в темпах покупок активів в майбутньому.

Країни з ринком, що формується зможуть й далі надавати підтримку з боку політики тільки в тому випадку, якщо будуть присутні очікування стабільної внутрішньої інфляції. Наприклад, центральні банки в Туреччині, РФ та Бразилії підвищили відсоткові ставки в березні для стримування інфляції, а центральні банки в Мексиці, на Філіппінах і в Таїланді процентні ставки не змінили.

Нагадаємо, ураховуючи баланс ризиків, суттєве посилення фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців, НБУ підвищив облікову ставку до 6,5%.

В ідеалі країни з ринком, що формується і країни, що розвиваються повинні прагнути частково компенсувати підвищені глобальні відсоткові ставки більш адаптивної монетарної політики у себе вдома. Для цього їм необхідно мати певний ступінь незалежності від глобальних фінансових умов. Гарна новина полягає в тому, що багато центробанків в країнах з ринком, що формується змогли пом’якшити монетарну політику під час пандемії навіть в умовах втечі капіталу.

Аналіз експертів МВФ показує, що країни з більш прозорими центральними банками, більшою мірою заснованих на правилах процесу ухвалення бюджетних рішень й більш високими кредитними рейтингами змогли істотніше знизити директивні ставки під час кризи.

З огляду на вже традиційно високу толерантність до ризику на світових фінансових ринках та наявну можливість подальшої ринкової диференціації в майбутньому, настав час для країн з ринком, що формується щодо подовження термінів погашення боргових інструментів, обмеження валютних невідповідностей в балансах і в більш загальному плані вживання заходів для підвищення фінансової стійкості, зазначають в МВФ.

Наразі також виникла необхідність зміцнення глобальної системи фінансового захисту – систему таких механізмів, як свопові лінії і багатосторонні кредитори, які можуть надати іноземну валюту нужденним країнам. Міжнародне співтовариство повинно бути готовим надати країнам допомогу в разі надзвичайних ситуацій, зазначають в Фонді. Превентивні фінансові механізми МВФ здатні ще більше зміцнити буферні резерви країн на випадок фінансової волатильності, а також цьому може сприяти новий розподіл спеціальних прав запозичення МВФ.

 

 

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня