Зв'язок з нами

ГРОШІ

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Глобальна економіка відновлюватиметься швидше, ніж очікувалося, завдяки масштабним програмам фіскального та монетарного стимулювання, йдеться у квітневому інфляційному звіті НБУ. Це, своєю чергою, призведе до прискореного зростання інфляції. Відтак посилилися ризики й, як наслідок, зросли ставки. Відбулося зростання довгострокових процентних ставок в США, що стало основною причиною занепокоєння щодо макрофінансової ситуації у світі.

З початку 2021 року номінальна прибутковість по еталонним 10-річними цінними паперами Казначейства підвищилася приблизно на 70 базисних пунктів. Почасти, це пов’язано з поліпшенням перспектив розвитку економіки США в умовах сильної бюджетної підтримки й підвищення темпів відновлення від коронакризи.

Відтак зростання було очікуваним. Однак інші фактори, наприклад, побоювання інвесторів з приводу стану державних фінансів й невизначеність щодо перспектив розвитку економічної та політичної ситуації, також, можливо, відіграють свою роль й частково пояснюють прискорене підвищення ставок на початку року. Про це повідомляють в МВФ.

Оскільки облігації США є основою для формування цін на інструменти з фіксованим доходом і впливають практично на всі цінні папери у світі, швидке та стійке зростання прибутковості може призвести до переоцінки ризику та значно ширшого посилення фінансових умов, що здатне викликати занепокоєння в країнах з ринком, що формується, до яких належить Україна, й порушити поточне відновлення економіки.

Ми вирішили розглянути основні чинники зростання прибутковості цінних паперів Казначейства США, оскільки відповідні фактори здатні вплинути на ефективність економічної політики та стратегій учасників  ринку України щодо оцінки перспектив зміни відсоткових ставок і супутніх ризиків.

Оцінка змін прибутковості

На прибутковості за 10-річними паперами Казначейства США позначаються різні елементи. Зокрема, реальна дохідність за паперами Казначейства США, яка є умовним показником очікуваного економічного зростання, а також рівень беззбитковості інфляції – показник очікувань інвесторів щодо майбутньої інфляції. Реальна дохідність у поєднанні з рівнем беззбитковості інфляції формує номінальну ставку.

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Рисунок 1 – Зростання дохідності 10-річних паперів Казначейства США

Джерело: Bloomberg. IMF.

Важливо зазначити, що рівні беззбитковості та реальна прибутковість відображають не лише поточні очікування ринку щодо інфляції та економічного зростання. Вони також містять компенсацію, яку інвестори вимагають за ризик, пов’язаний з обома елементами. Премія за інфляційний ризик пов’язана з невизначеністю щодо майбутньої інфляції.

Реальна дохідність охоплює компонент реальної премії за ризик, що відображає невизначеність щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок та перспектив розвитку економіки. Сума цих двох компонентів, іменованих надбавкою за довгостроковість, являє собою компенсацію, очікувану інвесторами за прийняття процентного ризику, пов’язаного з цінними паперами Казначейства.

Крім того, 10-річну прибутковість доцільно розкласти на два рівні різних часових горизонтів, оскільки в короткостроковій та довгостроковій перспективі можуть діяти різні фактори: 5-річна прибутковість і, як висловлюються учасники ринку, «5-річна прибутковість через п’ять років», що охоплює другу половину 10-річного терміну погашення облігації.

Недавнє збільшення 5-річної прибутковості було викликано різким підвищенням рівня беззбитковості інфляції в короткостроковій перспективі. Це супроводжувалося зростанням цін на біржові товари у зв’язку з активізацією відновлення світової економіки, а також знову озвученим наміром ФРС США підтримувати адаптивний курс монетарної політики для досягнення своїх цілей щодо повної зайнятості й стабільності цін.

Нагадаємо, ключовою ціллю в реалізації монетарної політики ФРС є досягнення повної зайнятості, а також, забезпечення цінової стабільності.

Зростання «5-річної прибутковості через п’ять років», навпаки, передусім пов’язано з різким підвищенням реальної прибутковості, що вказує на поліпшення перспектив економічного зростання, при цьому можемо побачити, що рівень беззбитковості інфляції міцно закріплений в довгостроковій перспективі.

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Рисунок 2 – Наголос на інфляції. Дохідність за 10-річними паперами, б.п.

Джерело: Bloomberg. IMF.

Варто зазначити, з урахуванням усього вищевикладеного, підвищення рівня беззбитковості інфляції в 5-річній перспективі відображає зростання як очікуваної інфляції, так і премії за інфляційний ризик.

Перспективи зростання ставок та ризиків: вплив глобальних фінансових ринків на Україну

Рисунок 3 – Оцінка п’ятирічної перспективи

Джерело: Bloomberg. IMF.

Водночас різке зростання реальної прибутковості в більш довгостроковій перспективі передусім пов’язане з підвищенням реальної премії за ризик. Це вказує на зростання невизначеності щодо економічних та бюджетних перспектив, а також прогнозів купівлі активів центральним банком, крім більш довгострокових чинників, наприклад, демографії та продуктивності.

Якими можуть бути наслідки для монетарної політики

Виникає запитання, а чи повинен Федрезерв контролювати цю динаміку або принаймні намагатися впливати на неї? Монетарна політика залишається вкрай м’якої, і в найближчі роки реальна прибутковість, як очікується, буде різко негативною, зазначають в МВФ.

Практично нульова директивна ставка «овернайт» в поєднанні з заявою Федеральної резервної системи про те, що вона протягом певного часу допускатиме помірне перевищення інфляцією цільових показників, забезпечує суттєве грошово-кредитне стимулювання економіки, оскільки інвестори не очікують підвищення ключової ставки принаймні протягом декількох років. Вивірені та чітко представлені повідомлення щодо очікуваної майбутньої траєкторії короткострокових відсоткових ставок формують криву прибутковості в короткостроковому сегменті ринку.

Однак на довгостроковий сегмент кривої прибутковості істотний вплив також завдають купівлі активів. По суті, купівлі активів як основний інструмент нетрадиційної монетарної політики в США діють шляхом скорочення надбавок за довгостроковість, підтримуючи ціни на ризикові активи й пом’якшуючи ширші фінансові умови.

Відтак зростання реальних премій за ризик на горизонті 5-річної прибутковості через 5-років може розглядатися як переоцінка перспектив купівлі активів і пов’язаних з ними ризиків з урахуванням очікуваного збільшення пропозиції паперів Казначейства у зв’язку з реалізацією заходів бюджетної підтримки в США.

Вказівки щодо майбутнього курсу монетарної політики зіграли ключову роль під час пандемії. Думка інвесторів формують два аспекти вказівок щодо напрямків політики: динаміка директивних ставок і стратегія щодо придбання активів. Хоча динаміка короткострокових відсоткових ставок нині здається цілком зрозумілою, проте щодо перспектив придбання активів погляди учасників ринку широко різняться. У зв’язку з цим вкрай важливо, щоб у міру наближення початку процесу нормалізації політики Федеральна резервна система надавала точну й чітко сформульовану інформацію щодо динаміки купівлі активів у майбутньому з метою уникнення непотрібної волатильності на фінансових ринках.

Поступове підвищення більш довгострокових ставок в США (внаслідок очікуваного впевненого відновлення економіки США) є нормальним явищем і має сприйматися позитивно. Воно також допоможе обмежити вторинні наслідки безпрецедентних заходів підтримки, ухвалених у зв’язку з пандемією, наприклад, завищення цін активів й зростання фінансових чинників вразливості.

В підсумку варто зазначити, у базовому прогнозі МВФ очікує збереження м’яких фінансових умов, навіть при подальшому підвищенні ставок в США. Проте як і раніше існує ризик посилення світової фінансової кон’юнктури. З огляду на несинхронний та різношвидкісний характер відновлення світової економіки, швидкі та різкі зростання ставок в США можуть привести до значних вторинних ефектів у світі, що може сприяти посиленню фінансових умов для країн з ринком, що формується та порушенням процесу відновлення економіки цих країн.

 

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня