Зв'язок з нами

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Нацбанк затвердив методологію стрес-тестування банків у поточному році, яке бере свій початок у травні 2021 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Стрес-тестування –  це один з етапів оцінки стійкості банків. Цьогоріч стрес-тестування проходитимуть 30 банківських установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи, йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, Нацбанк, як і решта провідних регуляторів світу, відновлює стрес-тестування банків після річної перерви, що обумовила коронакриза. Безумовно, це породило низку особливостей, висвітлення яких нижче в наших матеріалах.

Особливості стрес-тестування у 2021 році

Стрес-тестування 2021 року базуватиметься на загальних підходах, які покладені в основу щорічного стрес-тестування банків. Йдеться про використання двох сценаріїв: базового та несприятливого. В умовах проведення заходів оцінки реалізуються кредитний, процентний та валютний ризики.

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Рисунок 1 – Підходи до стрес-тестування великих боржників незмінні

Джерело: НБУ.

Кредитний ризик виникає через міграцію частини кредитів у категорію непрацюючих. Параметри погіршення якості визначаються індивідуально для кредитів великим корпоративним боржникам, а для інших кредитів – на портфельній основі.

Процентний ризик реалізується через зростання вартості зобов’язань у несприятливому сценарії за незмінних ставок доходності активів. Валютний ризик діє через переоцінку відкритої валютної позиції, а також опосередковано через кредитний та процентний ризики.

Таблиця 1 – Галузеві кластери великих боржників

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Джерело: НБУ.

З огляду на те, що 2020 рік був кризовим, падіння ВВП у несприятливому сценарії порівняно неглибоке, проте загалом достатнє для цілей стрес-тестування. Вартість державних та муніципальних облігацій, які обліковуються за справедливою вартістю, у несприятливому сценарії буде переоцінена з огляду на шок дохідності.

Банки зможуть виключати з прогнозів лише істотні неповторювані витрати – для цього будуть встановлені пороги матеріальності та перелік винятків. Складові доходів, на які не накладаються шоки, припускаються незмінними. Ключові регуляторні зміни на горизонті стрес-тестування будуть враховані, щоб належним чином оцінити їх вплив та уникнути задвоєння ефектів, повідомляють в НБУ.

Стрес-тестування активів на портфельній основі

Як зазначено вище, параметри погіршення якості визначаються індивідуально для кредитів великим корпоративним боржникам, а для інших кредитів – на портфельній основі.

В умовах стрес-тестування активів на портфельній основі використовуються коефіцієнти міграції у непрацюючі кредити (NPL), які розраховуються на основі макроекономічних сценаріїв з використанням багатофакторного регресійного аналізу (таблиця 2).

Таблиця 2 – Коефіцієнти міграції працюючих кредитів у непрацюючі та мінімальні коефіцієнти втрат в разі дефолту (LGD) непрацюючих кредитів у несприятливому сценарії, %

 

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Джерело: НБУ.

Відновлення кредитів із категорії NPL не припускається. Для кредитів фізичних осіб (крім кредитів ФО під заставу нерухомості), що визнані непрацюючими більше ніж за рік до звітної дати, LGD встановлено на рівні 100%.

Несприятливий сценарій відображатиме тривалу кризу

Для базового сценарію використовуються публічні прогнози НБУ. Джерело прогнозу обмінного курсу для базового сценарію – «Focus Economics» (квітневий випуск).

Несприятливий сценарій розроблено НБУ таким чином, щоб він був співставний зі сценаріями провідних центральних банків. Зокрема, йдеться про зниження на одне стандартне відхилення реального ВВП у 2021 у порівнянні з базовим сценарієм. Отже, ВВП знижується на 2.2% у перший рік, на 1.7% у другий рік, а потім поступово відновлюється.

Таблиця 3 – Умови базового та несприятливого сценаріїв стрес-тестування

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Джерело: НБУ.

Сценарій передбачає девальвацію гривні до долара США на 29% протягом трирічного прогнозного періоду, найбільше у перший рік – на 16%.  Інфляція зростатиме помірно через зменшення економічної активності та зниження сукупного попиту.

Важливим чинником стресу у несприятливому сценарії є зростання фіскальних ризиків та відповідно дохідності за державними цінними паперами.

Припущення щодо ставок за активами та зобов’язаннями

Відсоткові ставки за кредитами та депозитами знижуються у базовому сценарії. В несприятливому сценарії ставки за кредитами незмінні, а за депозитами зростають, що знижує чисту процентну маржу банків.

На відсоткові ставки за короткими та середньостроковими депозитами (до 6 місяців) накладається додатковий абсолютний шок, однаковий для усіх банків й виражається у відсоткових пунктах.

Переоцінка вартості цінних паперів

Одним з джерел шоку у несприятливому сценарії є зростання дохідності за державними та муніципальними облігаціями, зазначають в НБУ.

Відповідно за несприятливим сценарієм здійснюється переоцінка цінних паперів у гривні центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю.

Під час кризи за несприятливим сценарієм відбувається погіршення кредитного рейтингу на дві позиції, що впливає на оцінку кредитного ризику за валютними ОВДП: збільшення PD з 2.6% до 15.3%.

Прогнозування статей звіту про прибутки та збитки

Процентні доходи оцінюються за ставкою, меншою з двох – за фактичними грошовими надходженнями та за нарахованими відсотками. Ставка розраховується окремо для працюючих і непрацюючих кредитів за сегментами кредитного портфеля. Ставка за непрацюючими кредитами не може перевищувати 25% ставки за працюючими. Процентні витрати оцінюються за різними ставками для короткострокових (до 3 місяців), середньо- (від 3 до 6 місяців) та довгострокових депозитів. Додатково банк може врахувати переваги від операцій своп відсоткової ставки з Нацбанком.

Комісійні доходи та витрати, адміністративні витрати є незмінними протягом усього горизонту стрес-тесту.

Витрати на формування резервів прив’язані до суми кредитного ризику. Збиток від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю, а саме, формується з огляду на структуру портфеля банку, включає втрати вартості цінних паперів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Валютні переоцінки є результатом переоцінки валютної позиції банку. Інші доходи та витрати незмінні. Неповторювані елементи доходів та витрат не враховуються в прогнозних періодах.

Підходи до визначення необхідного рівня капіталу

За несприятливим сценарієм граничні рівні достатності капіталу удвічі нижчі за нормативні значення, зазначають в НБУ (рис. 2).

Особливості стрес-тестування у 2021 році: Нацбанк оприлюднив новий підхід

Рисунок 2 – Ілюстративний приклад розрахунку необхідного рівня достатності основного капіталу банку

Джерело: НБУ.

Варто зазначити, необхідний рівень нормативу достатності капіталу розраховується таким чином, щоб забезпечити збереження капіталу банку на граничному рівні навіть в умовах кризи.

Ключові регуляторні зміни на горизонті стрес-тестування будуть враховані, щоб належним чином оцінити необхідний рівень достатності капіталу банків та не задвоювати їхній вплив на капітал банків, зазначають в Нацбанку.

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня