Зв'язок з нами

ГРОШІ

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Бізнес погіршив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні на тлі посилення карантинних заходів. Такими є результати опитування представників українського бізнесу проведеного Національним банком.

Вітчизняні підприємства очікують вищу інфляцію та посилення девальвації національної валюти, йдеться в повідомленні Нацбанку. Погіршилися також очікування щодо розвитку власних підприємств.

Ми вирішили висвітлити результати дослідження Нацбанку щодо очікування економічних перспектив представниками реального ринку України.

Обсяг виробництва товарів і послуг

Підприємства очікують більше скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців – баланс відповідей зменшився до «мінус» 24.4% (в III кварталі 2020 року – «мінус» 16.1%).

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 1 – Динаміка очікувань щодо зміни обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, % відповідей

Джерело: НБУ.

Скорочення обсягів виробництва очікують представники реального ринку, зокрема, за видами економічної діяльності – підприємств усіх основних видів діяльності, крім енерго- та водопостачання; за розміром – великих, середніх і малих підприємств; за напрямом діяльності – усіх підприємств; за регіонами – 21 регіону України, найбільше – Запорізької та Миколаївської області.

Інфляційні та курсові очікування

Інфляційні очікування зросли та залишаються вищими за стратегічну ціль НБУ (третій квартал поспіль). Курсові очікування також посилилися, йдеться у повідомленні НБУ.

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 2 – Розподіл очікувань зростання споживчих цін у наступні 12 місяців, % відповідей

Джерело: НБУ.

Зростання споживчих цін очікується на рівні 7.9% (у попередньому кварталі – 7.0%). Поміж опитаних 20.4% респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців коливатиметься в межах від 5.1% до 7.5%, 21.8% – від 7.6 – 10.0%.

Курс гривні до іноземних валют залишається основним фактором впливу на зростання цін, вважають респонденти.

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 3 – Оцінка респондентів щодо обмінного курсу гривні до долара США через 12 місяців, % відповідей

Джерело: НБУ.

Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців – 29.68 грн/дол. США (у III кварталі 2020 року – 28.99 грн/дол. США).  Обмінний курс коливатиметься в межах від 29.01 грн/дол. США до 30.00 грн/дол. США уважають 44.5% респондентів.

Варто зазначити, курс гривні як найвагоміший фактор для зростання споживчих цін відзначили 71.9% респондентів (збільшення у порівнянні з попереднім опитуванням на 2.5 п. п.). Суттєвий вплив залишається за витратами на виробництво (63.6%).

Поточний фінансово-економічний стан

Поточний фінансово-економічний стан оцінюється як поганий. Рівень залишків готової продукції залишається нижчий, ніж нормальний.

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 4 – Оцінки респондентів поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств за видами економічної діяльності, баланс відповідей

Джерело: НБУ.

Представники реального ринку продовжують негативно оцінювати поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств, зазначають в НБУ.  Баланс відповідей – «мінус» 3.2% (у III кварталі 2020 року – «мінус» 5.6%).

Серед респондентів, які негативно оцінили свій фінансово-економічний стан: за видами економічної діяльності – підприємств транспорту та зв’язку, будівництва, енерго- та водопостачання, а також добувної промисловості; за розміром – малих та середніх підприємств; за напрямом діяльності – підприємств, які не ведуть зовнішньоекономічну діяльність; за регіонами – підприємств 10 областей України, найгірше – Закарпатської області.

Рівень залишків готової продукції респонденти продовжували оцінювати як нижчий, ніж нормальний: баланс відповідей – «мінус» 10.5% (у III кварталі 2020 року – «мінус» 11.0%)

Очікування щодо змін ділової активності в наступні 12 місяців

Респонденти очікують зниження ділової активності та більш стримані щодо майбутнього розвитку власних підприємств. Бізнес і надалі прогнозує зменшення кількості працівників й скорочення інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт.

Індекс ділових очікувань (ІДО) знизився до 99.6% (у III кварталі 2020 року – 100.8%).

Таблиця 1 – ІДО підприємств України та його складові

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Джерело: НБУ.

Зниження ділової активності очікують підприємства будівництва, сільського господарства, торгівлі, транспорту та зв’язку, інші. Найпесимістичніше налаштовані підприємства будівництва (ІДО – 93.4%) Нагадаємо, одним з основних факторів уповільнення будівництва є  дефіцит фінансових ресурсів у забудовників, які здійснюють будівництво житла коштом покупців.

Погіршення рівня ділової активності відбулося через зниження позитивних оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану підприємств.

Четвертий квартал поспіль найвагомішим фактором, що обмежуватиме спроможність підприємств нарощувати виробництво, респонденти вважають недостатній попит.

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 5 – Оцінка респондентами факторів, які обмежують спроможність їх підприємств збільшувати виробництво, % відповідей

Джерело: НБУ.

Респонденти й надалі очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах, а також зменшення інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт.

Очікування зайнятості

П’ятий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – «мінус» 9.9% (у III кварталі 2020 року – «мінус» 10.8%).

Без оптимізму: ділові очікування українського бізнесу

Рисунок 6 – Очікування респондентів щодо зміни кількості працівників у наступні 12 місяців за видами економічної діяльності, баланс відповідей

Джерело: НБУ.

Зменшення кількості працівників прогнозують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання. За регіонами зменшення кількості працівників очікують підприємства в 16 областях, найбільше – в Одеській і Миколаївській областях (баланс відповідей – «мінус» 41.0% та «мінус» 31.3% відповідно).

В підсумку варто зазначити, у наступні 12 місяців очікується зменшення обсягів виробництва товарів та послуг: баланс відповідей – «мінус» 24.4% (у III кварталі 2020 року – «мінус» 16.1%); зниження ділової активності: індекс ділових очікувань (ІДО) – 99.6% (у попередньому кварталі – 100.8%). Погіршення відбулося переважно через погіршення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану власних підприємств.

Підприємства також очікують вищу інфляцію – зростання споживчих цін на 7.9% (у попередньому кварталі – 7.0%), а також подальше посилення девальваційних процесів – середнє значення обмінного курсу гривні – 29.68 грн/дол. США (у III кварталі – 28.99 грн/дол. США).

Знизилися очікування респондентів щодо потреби в позикових коштах найближчим часом. Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, залишається значною, переважна більшість із яких надає перевагу національній валюті. Одночасно знизились оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів.

Ключовими факторами, що стримують розвиток підприємств, є недостатній попит та занадто високі ціни на сировину і матеріали.

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня